Đang tải... Vui lòng chờ...
Chiến Lược Phát Triển
  • Xây dựng cộng đồng mua sắm thông minh, mang lại cơ hội trải nghiệm với nhiều lợi ích cho người tiêu dùng
  • Xây dựng và đào tạo các giải pháp phát triển tư duy hiện đại, kĩ năng con người toàn diện cho cộng đồng thành viên
  • Xây dựng giải pháp bán lẻ trực tuyến hiện đại và cung ứng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
  • Xây dựng một môi trường làm việc theo phong cách quản trị hiện đại, tự do, thân thiện, cởi mở và giàu động lực giúp thúc đẩy tích cực ước mơ của thế hệ trẻ Việt
  • Xây dựng mô hình “Trường Học Kinh Doanh Thực Hành” nhằm tạo ra nhiều giá trị hữu ích cho cộng đồng xã hội.